KAPAT

ÇEREZLERE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Bu metin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (Kanun) 10’uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla, Çifte Havuzlar Mah. Eski Londra Asfaltı Cad. Kuluçka Mrk. D2 Blok Apt. No: 151 /1F/1B06 Esenler/İstanbul adresinde mukim, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne 744964 sicil numarası ile kayıtlı Ayasis Yazılım ve Bilişim Teknolojileri Anonim Şirketi tarafından hazırlanmıştır.

Bu Çerez Aydınlatma Metni’nin amacı, internet sitemizde kullanılan çerezlerin cihazınıza yerleştirilmesi aracılığıyla otomatik yolla elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak, hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl yönetebileceğiniz hakkında sizlere bilgi vermektir.

İnternet sitemizde kullandığımız, zorunlu çerezler haricindeki çerezler için, kullanıcıların açık rızaları alınmakta ve istedikleri zaman rızalarını değiştirebilme olanağı sağlanmaktadır. Kullanıcılar çerez yönetim paneli üzerinden, internet sitemizde kullanılan çerez çeşitlerini görebilmekte ve Zorunlu Çerezler dışında kalan tüm çerezler için “açık” veya “kapalı” seçenekleri ile tercihlerini belirleyebilmektedirler. Yine bu panel üzerinden kullanıcılar tercihlerini her zaman değiştirebilmektedirler.

Çerez Çeşitleri

Kullanım süresine göre çerez çeşitleri: İnternet sitemizde kullanım sürelerine göre oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanmaktadır. Oturum çerezi, oturumun sürekliliğinin sağlanması amacıyla kullanılmakta olup kullanıcı tarayıcısını kapattığında bu çerezler de silinmektedir. Kalıcı çerez ise internet tarayıcısı kapatıldığı zaman silinmemekte ve belirli bir tarihte veya belirli bir süre sonra kendiliğinden silinmektedir. Bu çerçevede, internet sitemizde kullanım sürelerine göre oturum ve kalıcı çerezler kullanılmaktadır.

Birinci taraf ve üçüncü taraf çerezler: Çerezin birinci taraf ya da üçüncü taraf olması durumu, internet sitesinin ya da etki alanının yerleştirdiği çereze göre değişiklik arz etmektedir. Birinci taraf çerezler, doğrudan kullanıcının ziyaret ettiği internet sitesi yani tarayıcının adres çubuğunda gösterilen internet adresi (https://www.mentalupiqtest.com) tarafından yerleştirilmektedir. Üçüncü taraf çerezlerse kullanıcının ziyaret ettiği etki alanından farklı bir etki alanı tarafından yerleştirilmektedir. Bu çerçevede, internet sitemizde kullanım sürelerine göre birinci taraf ve üçüncü taraf çerezler kullanılmaktadır.

Kullanım amaçlarına göre çerez çeşitleri: İnternet sitemizde kullanım amacına göre aşağıdaki çerezler kullanılmaktadır:

1) Zorunlu Çerezler

Bu çerezler internet sitemizin çalışması amacıyla gerekli olan çerezlerdir. Söz konusu çerezler birinci taraf çerezler olup oturum süresince (gizlilik tercihlerinize dair çerezler hariç olmak üzere, zira bu çerezler oturum süresinden daha uzun ömürlüdür.) kişisel veri işlemekte, oturum sonlandığında otomatikman silinmektedirler. Söz konusu çerezler talep etmiş olduğunuz bir bilgi toplumu hizmetinin (log-in olma, form doldurma ve gizlilik tercihlerinin hatırlanması) yerine getirilebilmesi için zorunlu olarak kullanılmaktadırlar. Ayrıca performans ve analitik amaçlı çerez internet sitemizdeki ziyaretçilerin sayılması ve trafiğin ölçülmesine olanak sağlamaktadır ve birinci taraftır. Bu sayede sitemizin performansını ölçmekte ve iyileştirebilmekteyiz. Bu çerezler internet sitemizdeki hangi sayfaların en popüler olduğu, hangilerinin de en az popüler olduğunu anlamamıza yardımcı olmaktadır.

2) Reklam/Pazarlama Çerezleri

Bu çerezler internet sitemiz aracılığıyla reklam ortaklarımızın yerleştirdikleri çerezler olup üçüncü taraf çerezlerdir. Bu çerezler iş ortaklarımız tarafından ilgi alanlarınıza göre profilinizin çıkarılması ve size ilgili reklamlar göstermek üzere kullanılmaktadır.

3) İstatistik Çerezleri

Bu tür çerezler, internet sitemizin kullanımına ilişkin anonim, istatistiksel veri sağlayan çerezlerdir. Anonim hale getirilen istatistik çerezleri, internet sitemizin kullanıcısını tanımlamak için kullanılmamaktadır. Bu çerezlerin amacı, internet sitemizi daha işlevsel hale getirmektir.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşleneceği ve Hukuki Sebepler

Zorunlu çerezler, talep etmiş olduğunuz bir bilgi toplumu hizmetinin (log-in olma, form doldurma ve gizlilik tercihlerinin hatırlanması, internet sitemizdeki ziyaretçilerin sayılması ve trafiğin ölçülmesi) yerine getirilebilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (c) bendi “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” veya (f) bendi “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” kapsamında işlenmektedir.

Reklam ve Pazarlama çerezleri iş ortaklarımız tarafından ilgi alanlarınıza göre profilinizin çıkarılması ve size ilgili reklamlar göstermek amacıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir.

İstatistik çerezler, internet sitemizin kullanımına ilişkin anonim, istatistiksel veri sağlayan çerezlerdir. Anonim hale getirilen istatistik çerezleri, internet sitemizin kullanıcısını tanımlamak için kullanılmamaktadır. Bu çerezlerin amacı, internet sitemizi daha işlevsel hale getirmektir. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir

Kişisel verileriniz, IP bilgilerinizle ilişkilendirmek suretiyle işlenmektedir. Söz konusu kişisel verileriniz, açık rıza vermeniz halinde, sizlere yönelik reklam/pazarlama faaliyetlerinin yapılması, sitemizin daha işlevsel kılınması ve kişiselleştirme (gizlilik tercihiniz hariç olmak üzere diğer tercihlerinizin siteye tekrar girdiğinizde hatırlanmasını sağlamak), amaçlarıyla sınırlı olarak, yurt dışında yerleşik hizmet aldığımız şirketler vasıtasıyla çerez kullanmamız sebebiyle yurt dışına aktarılabilecektir.

İnternet sitemizde yer alan çerezlere ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Çerezin İsmi Çerezin Amacı Servis Sağlayıcı Çerez Tipi Çerezin Saklama Süresi
rc::a Bu çerez insanlar ve botlar arasında ayrım yapmak için kullanılır. Bu, web sitelerinin kullanımı hakkında geçerli raporlar yapmak için web sitesi için faydalıdır. google.com Üçüncü Taraf Çerez Kalıcı olarak saklanırlar.
rc::c Bu çerez, insanlar ve botlar arasında ayrım yapmak için kullanılır. google.com Üçüncü Taraf Çerez Oturum süresince saklanırlar.
ASP.NET_SessionId Ziyaretçi oturum durumunu sayfa istekleri arasında korur. mentalup.net Birinci Taraf Çerez Oturum süresince saklanırlar.
CookieConsent Mevcut etki alanı için kullanıcının çerez onay durumunu saklar mentalup.net Birinci Taraf Çerez 1 yıl süreyle saklanmaktadır.
collect Ziyaretçinin cihazı ve davranışı hakkında Google Analytics'e veri göndermek için kullanılır. Ziyaretçiyi, cihazlar ve pazarlama kanalları arasında izler. google-analytics.com Üçüncü Taraf Çerez Oturum süresince saklanırlar.
_dc_gtm_UA-# Google Tag Manager tarafından bir Google Analytics komut dosyası etiketinin yüklenmesini kontrol etmek için kullanılır. mentalup.net Birinci Taraf Çerez 1 gün süreyle saklanmaktadır.
_ga Ziyaretçinin web sitesini nasıl kullandığına dair istatistiksel veriler oluşturmak için kullanılan benzersiz bir kimlik kaydeder. mentalup.net Birinci Taraf Çerez 399 gün süreyle saklanmaktadır.
_ga_# Google Analytics tarafından, bir kullanıcının web sitesini kaç kez ziyaret ettiği ve ilk ve en son ziyaret için tarihleri ​​hakkında veri toplamak için kullanılır. mentalup.net Birinci Taraf Çerez 399 gün süreyle saklanmaktadır.
_gid Ziyaretçinin web sitesini nasıl kullandığına dair istatistiksel veriler oluşturmak için kullanılan benzersiz bir kimlik kaydeder. mentalup.net Birinci Taraf Çerez 1 gün süreyle saklanmaktadır.
ads/ga-audiences Google AdWords tarafından, ziyaretçilerin web siteleri arasındaki çevrimiçi davranışlarına dayanarak müşterilere dönüşmesi muhtemel ziyaretçileri yeniden etkileşime geçmek için kullanılır. google.com Üçüncü Taraf Çerez Oturum süresince saklanırlar.
ads/ga-audiences Google AdWords tarafından, ziyaretçilerin web siteleri arasındaki çevrimiçi davranışlarına dayanarak müşterilere dönüşmesi muhtemel ziyaretçileri yeniden etkileşime geçmek için kullanılır. google.ie Üçüncü Taraf Çerez Oturum süresince saklanırlar.

İlgili Kişilerin Talepleri

Kişisel Verilerin 6698 sayılı Kanun’un “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11’inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre [Çifte Havuzlar Mah. Eski Londra Asfaltı Cad. Kuluçka Mrk. D2 Blok Apt. No: 151 /1F/1B06 Esenler/İstanbul] adresine yazılı olarak veya e-postanızın sistemimizde kayıtlı bulunması halinde info@mentalup.net e-posta adresine iletebilirsiniz.

Tarayıcı Ayarlarından Çerez Ayarları

İnternet sitemizde yer alan ikona tıklayarak istediğiniz anda çerezlere ilişkin tercihlerinizi değiştirebilirsiniz. Çerez yönetim panelindeki butonları tercihinize göre açık veya kapalı konuma getirerek “Seçilenleri Kabul Et” butonuna tıklayınız. Ayarlarınızı etkin hâle getirmek için sayfayı yenileyiniz. Bunun yanı sıra, tarayıcı ayarları aracılığıyla da kısmen kontrol sağlanabilmektedir. Sık kullanılan tarayıcılarda çerezlerin yönetimine ilişkin bilgilere aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla erişebilirsiniz:

Bilginize sunarız.