KAPAT

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği Gereğince Ön Bilgilendirme Formu

Sözleşme konusu hizmetin temel nitelikleri: www.mentalupiqtest.com (“MentalUP” olarak anılacaktır) üzerinden MentalUP IQ test ürününün, sonucun ve hizmet sağlanması.

Sağlayıcının isim ve unvanı, açık adresi, telefon ve diğer iletişim bilgileri:
Unvan: Ayasis Yazılım ve Bilişim Teknolojileri Anonim Şirketi
Adres: Çifte Havuzlar Mah. Eski Londra Asfaltı Cad. Kuluçka Mrk. D2 Blok Apt. No: 151 /1F/1B06 Esenler/İstanbul
Telefon: +902124837292
E-mail: info@ayasis.com
Mersis numarası: 0108074311500001

Tüketici Bilgileri
Ad Soyad: []
Telefonu: []
E-Posta: []

Sözleşme Konusu Hizmete İlişkin Bilgiler: Sözleşme’nin tarihi, Hizmet’in türü ve gerçekleşme tarihi, satış bedeli, ödeme şekli ve ilgili detayları aşağıda belirtildiği gibidir:

  • Sözleşme Tarihi: []
  • Hizmet Türü: MentalUP üzerinden çocuklara özel IQ testleri ve ilgili IQ testlerinin sonuçları.
  • Hizmetin Gerçekleşme Tarihi: Satın almayı takiben gerçekleştirilecektir.
  • Vergiler Dahil Hizmetin Satış Fiyatı: []

Hizmet bedelinin ödenme şekli: Kredi Kartı/Banka Kartı

Hizmete ilişkin ek masraflar olması ve ilgili ek masrafların önceden hesaplanmaması halinde ek masraflar Müşteri tarafından ödenecektir.

Dijital içeriğin hangi donanım ya da yazılımla birlikte çalışabileceğine ilişkin bilgi:

MentalUP, Internet erişimi olan kişisel bilgisayarlar, akıllı telefonlar ve tabletler üzerinde çalışır.

Teslimat şekli: MentalUP üzerinden hizmet sağlanması

Şirket’in şikayetlere ilişkin çözüm yöntemleri: Sözleşme konusu Hizmet ile ilgili şikayetler, destek@mentalup.net adresine mail gönderilerek Şirket’e iletilebilir. yapılabilir.

Sağlayıcı, söz konusu şikayetleri çözmek konusunda elinden gelen çabayı gösterecektir.

Cayma hakkı ve kullanımı:

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ilgili hükümleri gereğince;

Tüketici; hizmet ifasına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, sözleşmenin kurulduğu günden itibaren 14 (ondört) gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmiş olması yeterlidir. Tüketici’nin cayma hakkının kullanılmasına ilişkin talebinin, Şirket’e ulaştığına ilişkin teyit bilgisi tüketici alıcıya derhal iletilecektir.

Tüketicinin cayma hakkı (i) tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara, (ii) çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine, (iii) tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine (iv) tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara, (v) malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine, (vi) abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine, (vii) belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine, (viii) elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara, (ix) cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere, ve (x) fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmelere uygulanmaz.

Tüketicinin cayma hakkını kullanması halinde satıcı veya sağlayıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç 14 (ondört) gün içerisinde almış olduğu toplam bedeli ve tüketiciyi borç altına sokan kıymetli evrak ve benzeri her türlü belgeyi tüketiciye hiçbir masraf yüklemeksizin iade etmekle yükümlüdür.

Cayma bildiriminin yapılacağı açık adres, faks numarası veya elektronik posta bilgileri:

Adres: Çifte Havuzlar Mah. Eski Londra Asfaltı Cad. Kuluçka Mrk. D2 Blok Apt. No: 151 /1F/1B06 Esenler/İstanbul

E-mail: destek@mentalup.net

Diğer Hükümler:

Tüketici www.mentalupiqtest.com internet sitesi üzerinden seçtiği hizmeti ilişkin siparişi onayladığında ödeme yükümlülüğünün doğacağını bilmekte ve kabul etmektedir.

Tüketici işbu Ön Bilgilendirme Formu ve Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde yer alan kişisel bilgilerinin ve ödeme bilgilerinin tam ve doğru olmasından sorumludur. Bu bilgilerin eksik veya hatalı olması durumunda Tüketici, www.mentalupiqtest.com internet sitesi üzerinde yer alan hesabından bu bilgileri güncellemekle yükümlüdür.

Tüketiciler, şikayet ve itirazları konusunda başvurularını, Ticaret Bakanlığı’nca her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dahilinde, tüketicinin hizmeti satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilirler.

Bu bilgiler, iyiniyet ilkeleri çerçevesinde ergin olmayanlar ile ayırtım gücünden yoksun veya kısıtlı erginleri koruyacak şekilde ticari amaçlarla verilmiştir.

Şirketimizin gizlilik politikasına linki üzerinden erişilebilir.

Tüketiciler, şikayet ve itirazları konusunda başvurularını, Ticaret Bakanlığı’nca her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dahilinde, tüketicinin hizmeti satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilirler.

Bu bilgiler, iyiniyet ilkeleri çerçevesinde ergin olmayanlar ile ayırtım gücünden yoksun veya kısıtlı erginleri koruyacak şekilde ticari amaçlarla verilmiştir.

Hizmet bedeline ait düzenlenen fatura/faturaların müşteri nüshaları Müşteri’nin talebi üzerine Şirket'in merkez adresindeki işyerinde saklanır. Müşteri tarafından fatura/faturaların kendi adresine gönderilmesinin talep edilmesi halinde, Şirket tarafından belirlenecek kargo şirketi aracılığı ile kargo ücreti Müşteri tarafından ödenmek koşuluyla Müşteri’nin adresine gönderilebilir. Ayrıca Hizmet bedeline ait fatura/faturaların müşteri nüshaları Müşteri’nin onay vermesi halinde elektronik ortamda elektronik fatura olarak da Müşteri’nin MentalUP’a kayıt olurken vermiş olduğu e-mail adresine iletilebilir.